Đồng hồ Nhật Bản Move Cute Beautiful Kimio_z1008

3,500,000  1,750,000 

Chu vi cánh tay lên đến 180 mm
Chiều rộng vỏ Đường kính 25 mm
Chiều cao vỏ 7,5 mm

Còn hàng