Phone 13 Mini, Pro, Pro Max

40,000,000  22,000,000 

Giá bán của iPhone 13 : 

 • Giá bán của iPhone 13 mini: 

  Với 4 GB + 128 GB: Khoảng 21.990.000đ.

  Với 4 GB + 256 GB: Khoảng 24.990.000đ.

  Với 4 GB + 512 GB: Khoảng 30.990.000đ.

  Giá bán của iPhone 13: 

  Với 4 GB + 128 GB: Khoảng 24.990.000đ.

  Với 4 GB + 256 GB: Khoảng 27.990.000đ.

  Với 4 GB + 512 GB: Khoảng 33.990.000đ.

  Giá bán của iPhone 13 Pro: 

  Với 6 GB + 128 GB: Khoảng 30.990.000đ.

  Với 6 GB + 256 GB: Khoảng 34.990.000đ.

  Với 6 GB + 512 GB: Khoảng 40.990.000đ.

  Với 6 GB + 1 TB: Khoảng 46.990.000đ.

  Giá bán của iPhone 13 Pro Max: 

  Với 6 GB + 128 GB: Khoảng 33.990.000đ.

  Với 6 GB + 256 GB: Khoảng 37.990.000đ.

  Với 6 GB + 512 GB: Khoảng 43.990.000đ.

  Với 6 GB + 1 TB: Khoảng 49.990.000đ.

   

Còn hàng