TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÁNG 8 MUA 1 TẶNG 1

CÔNG TY THÔNG BÁO. TRƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÁNG 8.
MUA 1 SẢN PHẨM TẶNG 1 SẢN PHẨM (KÍNH MẮT ,VÍ DA,ĐỒNG HỒ)
Các sản phẩm trong trương trình tri ân Chỉ áp dụng gửi về Việt Nam
1-Vòng Huyết Áp :Giá 5.8sen và 5.9sen
+Mua 1-2 vòng tặng 1 kính
+Mua 3-4 vòng tặng 1 đồng hồ
+Mua 5 vòng tặng 1 vòng
2-Với Áo điều hòa Pin 7200-5.5sen ; Pin20,000 -6.5sen
+Mua 1-2 tặng 1 kính
+Mua 3-4 bộ tặng 1 đồng hồ
+Mua 5 bộ tặng 1 áo
Liên Hệ CSKH :Hàng Chính Hãng
Ngày lập thông báo 7/12/2021
Ký Tên (Giám đốc)
Hoàng Danh Tiến

Bài viết liên quan